Personvernerklæring

Personvernreglene

Disse personvernreglene gjelder for Mishkaat Norge AS, heretter kalt Mishkaat, dets datterselskaper og alle merkene i Mishkaat Norge AS. Mishkaat Norge AS er forpliktet til å gi kundene god service. Som en del av denne forpliktelsen tar vi tilliten til våre kunder og besøkende veldig seriøst. Vi anerkjenner at det er vårt ansvar å beskytte personvernet ditt og å informere deg om våre retningslinjer for innsamling av opplysninger gjennom våre personvernregler.

Vi behandler personopplysninger om våre kunder, tidligere kunder, potensielle kunder og brukere av nettsider og applikasjoner. For all vår behandling av personopplysninger er vi behandlingsansvarlig. Dette innebærer at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere deg om hvordan vi benytter personopplysningene dine.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger er trygge, og personverklæringen gir deg informasjon om hvordan vi bidrar til å sikre dette. Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

Der personvernerklæringen henviser til personvernlovgivningen har vi benyttet referanser til den nye personopplysningsloven som antas å tre i kraft 1. juli 2018. I mellomtiden må henvisningene forstås som henvisninger til de relevante bestemmelsene i dagens personopplysningslov.

Vårt personvern skisserer:

Mishkaat forbeholder seg retten til å når som helst endre disse personvernreglene. Hvis vi foretar revisjoner som endrer måten vi samler inn på, bruker eller deler personlig informasjon på, legger vi inn endringene i disse personvernreglene. Du bør gjennomgå disse personvernreglene regelmessig, slik at du holder deg oppdatert på våre nyeste retningslinjer og praksis. Vi legger merke til den effektive datoen for den nyeste versjonen av våre retningslinjer i slutten av disse personvernreglene.

 

Informasjonen vi samler inn

Ved å bruke våre nettsider og/eller våre tjenester kan vi samle inn og be om informasjon fra deg som inkluderer

Fulltnavn, fødselsdato, Mobilnummer, Informasjon om familiemedlemmer, Opplysninger om arbeidssted og arbeidsgiver, utdanning, Faktura- og leveringsadresse, E-postadresse, Passinformasjon, Bilde, KID-nummer og eFaktura-referanse, Kontonummer, Kundenummer, Forsikring og polisenummer, Ulike attester inkludert: Fødselsattest, bostedsattest, registreringsbevis, Oppholdstillatelse, Kredittopplysninger, Firma

Hvis Mishkaat håndterer visum- eller innvandringssaker, kan tilleggsinformasjon bli forespurt via søknadsskjemaene til mottakerlandet. Disse ekstrapunktene kan inneholde elementer som personlig- og familieinformasjon, utdanningsbakgrunn, ansettelseshistorikk, reisehistorikk og økonomiske oppføringer. Som påkrevd av relevante visum- eller statlige myndigheter, kan slike følsomme opplysninger inkludere etnisitet, rase, religion, fagforening, helserelatert informasjon, biometri og informasjon om kriminell historikk.

Andre opplysninger vi samler inn kan inkludere markedsføringsinformasjon og nettinteraksjonsinformasjon, for eksempel:

Hvordan informasjon blir brukt

Vi selger ikke din personlige informasjon til tredjeparter ( utenom ambassader / consulater hvor søknaden skal leveres) . I tillegg vil Mishkaat ikke dele informasjonen med tredjeparter, med mindre annet er angitt i disse personvernreglene.

Mishkaat kan dele personlige opplysninger med tredjeparter for følgende formål:

Mishkaat kan også bruke informasjonen til å kommunisere med deg direkte via undersøkelse, e-post eller direkte post, for eksempel for å informere deg om nyhetsverdige emner og kommende arrangementer som kan være av interesse for deg, eller for å gi deg råd om visum- eller passforespørsler eller innvandringssaker. Vi kan også bruke e-postadressen din til å sende deg påminnelser om kommende utløp av visum, pass eller innvandringsstatus. Hvis du vil slutte å motta denne informasjonen, se avsnittet ‘Hvordan komme seg ut av videre kommunikasjon’ nedenfor.

Vi bruker troverdige leverandører og systemer for å støtte ulike prosesser. Disse følger gjeldende sikkerhetskrav. Vi deler kun informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg. Våre leverandører er i likhet med oss bundet av lov om GDPR som sikrer ditt personvern. Systemleverandører har ikke innsyn i personopplysninger som behandles i systemene med mindre dette eksplisitt er nevnt i oversikten nedenfor. Utover dette vil vi kun dele dine personopplysninger dersom du har gitt oss ditt samtykke til dette.

Fakturering

Vi bruker Fiken som leverandør i forbindelse med fakturering, purring og avvikshåndtering. For å kunne fakturere deg benyttes blant annet navn, adresse, og betalingsinformasjon etc som er nødvendig for fakturering. Vår regnskapsselskap og revisjonsselskap har i tillegg ved regnskalsføring og revisjon tilgang til data. Vi bruker Fiken som purre- og inkassoleverandør. Fiken, vår regnskapsselskap og revisjonsselskap får innsyn i fakturainformasjon og kontaktinformasjon for at de skal kunne utføre tjenesten på vegne av oss.

Andre behandlingsansvarlige

Alle visumselskaper, oss inkludert, må utveksle informasjon med ambassader, konsulater, og/ eller visumsentre for å kunne levere avtalt tjeneste om bestilling av visum. I tillegg må vi også utveksle informasjon med Notarius Publicus og UD der det er påkrevet. Nevnte tredjeparter er også ansvarlig for å videreformidle informasjon om pris til oss slik at vi fakturerer på riktig grunnlag.

EUs personvernforordning (GDPR) samsvarserklæringer

Lovlig grunnlag for innsamling av personlig informasjon: Mishkaat samler inn og behandler personlig informasjon for å oppfylle visum-, pass-, dokumentlegalisering eller innvandringsprosessforespørsler og vår kontrakt med deg. Denne informasjonen samles inn og behandles i samsvar med lokale lover, inkludert GDPR-forskrifter i EU. For de personene som GDPR gjelder, samles og behandles generell personlig informasjon på grunnlag av kontrakten som er laget eller skal lages mellom oss, men tilleggsinformasjonen er samlet inn og behandlet under lovlig samtykke. Ved å plassere bestillingen og gi samtykke, gir du Mishkaat følgende rettigheter:

Du opprettholder retten til å tilbakekalle samtykket når som helst.

Retten til å slette din personlige informasjon: Når som helst har du rett til å be om at Mishkaat sletter personlige opplysninger du har gitt oss. Mishkaat vil slette alle data så lenge det er lovlig tillatt i henhold til lover og forskrifter i de landene vi opererer i. Du kan gjøre denne forespørselen ved å ta kontakt med oss via epost post@mishkaat.no Følgende vil skje:

Retten til å få tilgang til dine personlige opplysninger: Når som helst har du rett til å få tilgang til de personlige opplysninger som Mishkaat har. For å foreta en forespørsel om tilgang til din informasjon er det nødvendig med personlig oppmøte på et Mishkaat-sted med offentlig utstedt ID. Etter å ha bekreftet identiteten til den som forespør, vil Mishkaat oppgi personlige opplysninger i samsvar med våre retningslinjer.

Internasjonal overføring av personlig informasjon: Din informasjon kan måtte overføres utenfor EU-regionen til myndigheter og logistikkbedrifter i de landene du har bedt om reisedokumentasjon for, for å kunne behandle din tjenesteforespørsel. Slike land kan ikke ha databeskyttelseslovgivninger tilsvarende land i EU. Vi vil bruke alle rimelige forsøk for å sikre at dine personlige opplysninger forblir konfidensielle når de overføres til slike land. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, men hvis samtykket trekkes tilbake før du leverer tjenesten, vil vi da ikke kunne fullføre tilbudet av tjenestene.

Klage til tilsynsmyndighet: Hvis du anser at vi har overtrådt dine rettigheter under GDPR, kan du klage til databeskyttelsesmyndighetene i landet du bor i, eller til hovedadministrasjonsmyndighetene på https://ico.org.uk/concerns/ eller på telefon: +44 303 123 1113

Hvordan vi samler inn informasjon

Vi kan samle inn informasjon om deg på følgende måter:

Beskytte informasjonen din

Beskyttelse av personlig informasjon vi mottar fra deg er av avgjørende betydning for Mishkaat. Selv om det alltid er en risiko for å overføre informasjon over internett, forsøker vi å beskytte mot misbruk av personlig informasjon som vi mottar fra deg via vår nettside. Mishkaat-data er beskyttet av TLS-teknologi (Industry-endorsed Transport Layer Security). TLS er den mest distribuerte sikkerhetsprotokollen som brukes i dag, og brukes til nettlesere og andre programmer som krever at data skal utveksles sikkert over et nettverk. Denne teknologien sikrer sikker overføring av alle data, inkludert personlig- og kredittkortinformasjon. Ved å ta slike tiltak, kan Mishkaat-kunder føle seg trygge på at deres data er beskyttet ved bruk nettstedet vårt.

Slette informasjonen din

Vi sletter vanligvis personlige data innen 90 dager etter at tjenestene våre konkluderer; Vi vil imidlertid beholde og bruke dine opplysninger ved behov for å overholde våre juridiske forpliktelser, regjeringskrav til revisjon, løse tvister og håndheve avtalene våre. På slutten av en slik periode kan vi, etter eget skjønn, ødelegge slike personopplysninger uten å varsle deg.

Hvordan melde deg av ytterligere kommunikasjon

Vi gir brukerne mulighet til å melde seg av å motta ytterligere kommunikasjon fra oss på forespørsel. For å melde deg av ytterligere kommunikasjon, kontakt oss via e-post på: post@mishkaat.no eller ved å ringe 91 22 11 00

 Sikring av dine personopplysninger

Vi har rutiner for å sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I våre egne systemer har vi rutiner som gjør at du ikke kan identifiseres som kunde dersom vi ikke har behandlingsgrunnlag for dette. Vi vil ikke oppbevare eller behandle dine personopplysninger når behandlingsgrunnlaget ikke er tilstede, men vi kan likevel oppbevare din informasjon slik at det skal bli mest mulig smidig for deg som kunde å benytte vår tjeneste igjen. Du som kunde kan nårsomhelst kreve dine opplysninger slettet.

Vi har også implementert nødvendige tekniske tiltak for å sikre at personopplysningene til enhver tid er forsvarlig beskyttet.

 

Sletting og oppbevaring

I henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Når kundeforholdet ditt er avsluttet slettes personopplysninger hos de tredjeparter som ikke er pliktig til å beholde disse i henhold til gjeldende lovgivning. Personopplysninger som dine henvendelser og dialog med oss, vil i tråd med alminnelig foreldelsesfrist oppbevares i tre år etter avsluttet kundeforhold. Etter tre år vil vi slette personopplysninger knyttet til disse formålene. I henhold til Bokføringsloven § 13, 2. skal visse opplysninger, som kontrakt og fakturagrunnlag med blant annet navn, adresse, samt tjenester bestilt, lagres i fem år etter avsluttet kundeforhold. Vi har rutiner for å sikre tilgangsstyring for personopplysningene i denne perioden, og det er kun autoriserte brukere som vil få adgang til dine opplysninger dersom det skulle bli nødvendig. Etter oppbevaringstiden på fem år vil vi ha slettet alle dine personopplysninger .

Hvordan kontakte Mishkaat

Hvis du har spørsmål om disse personvernreglene, kontakt Mishkaats kundeservice på e-post: post@mishkaat.no eller ved å ringe 91 22 11 00 eller databeskyttelsesansvarlig som har e-post: post@mishkaat.no.

Linker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder. Mishkaat er ikke ansvarlig for personvernspraksis eller innholdet på slike nettsteder. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for disse nettstedene før du overfører personlig identifiserbar informasjon til tredjepart. Informasjon som samles inn av tredjepart er ikke regulert av disse personvernreglene. Enhver link til et nettsted eid av en tredjepart utgjør ikke en anbefaling, godkjennelse, forening, sponsing eller tilknytning til det tilknyttede nettstedet, med mindre det er spesifikt angitt.

Nettstedet kan inneholde sosiale medier, for eksempel Facebook Like-knappen og widgets, for eksempel ‘Del dette’ -knappen eller interaktive miniprogrammer som kjører på nettstedet. Disse funksjonene kan samle inn din IP-adresse, hvilken side du besøker på nettstedet, og kan angi en informasjonskapsel for å aktivere funksjonen. Sosiale medier og widgets er enten vert for tredjepart eller vert direkte på nettstedet. Dine samspill med disse funksjonene styres av personvernreglene for selskapet som tilbyr dem.

Personlig informasjon om barn

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon om personer under 18 år. Som foreldre eller foresatte må du ikke la barna dine sende inn personlig informasjon uten din tillatelse.

Ansvarsfraskrivelse

Mens alle anstrengelser gjøres for å gi nøyaktig informasjon, er reisebevis og passbehov stadig under endring, og det kan være forsinkelser før vi blir informert om slike endringer. Derfor kan vi ikke garantere fullstendig nøyaktighet til enhver tid. Behandlingstider og avgifter oppgitt er utelukkende veiledende og kan ikke garanteres. Der ‘ingen’ reisevisum er angitt, anbefaler vi at denne informasjonen blir bekreftet av transportøren og den relevante ambassaden eller konsulatet. Mishkaat anbefaler at reisevisum oppnås før reise. Når informasjon om reisevisum ved ankomst er gitt, anbefaler vi alltid bekreftelse av denne informasjonen med flyselskapet og ambassaden eller høykommisjonen før reisen. Reisearrangementer bør ikke bekreftes før visum eller pass utstedes, med mindre det er spesifikt påkrevd for det konsulatet. I slike tilfeller bør avtale om tilbakebetaling avtales.

Hvis du kjøper tjenester fra vårt nettsted, vil våre leveringsbetingelser  gjelde for salget.