Uncategorized

Innføring av forsikring

Saudi Arabia har nå innført medisinsk forsikring for alle reisende på Umrah. Dette innbører at 450,- kroner ekstra i avgift til Saudi Arabiske myndigheter. Dette skal dekke kostander ved opphold på sykehus og er obligatorisk Gruenwald I, Appel B, Vardi Y. Low-intensity extracorporealbased on an already existing "mapping of...

Read more...