Mishkaat App

I lys av hvordan fort den teknologiske fronten utvikler ser vi også viktigheten at man følger opp arbeidet med å kunne bidra til at pilgrimsreisende kan nyttegjøre seg av mulighetene gjennom digitale kanaler

Stadig flere reisende har utfordringer med at det er for lite informasjon som gis, spesielt på den praktiske fronten. På den religiøse delen så finnes det utrolige mye litteratur, men praktisk informasjon om f.eks hvor man kan gå og spise, handle, flytider, bønnetider og ikke minst informasjon fra arrangøren om ting som skjer og agenda for reisen har alltid vært de mest utfordrende tingene. Appen er ikke løsningen på alle utfordringer, men for oss som arrangør vil den bidra til å heve kvaliteten vi kan levere til våre reisende, samtidig som vi håper at dette gjør at reisende føler seg mer oppdatert på både informasjon og aktiviteter som skjer slik.

I tillegg til dette har vi også sett på andre områder vi kan forbedre oss på og har nå egen bluetooth løsning slik at man hører imamen bedre under Umrah. Dette er det samme systemet som andre guider bruker når de følger grupper og vi ser også at dette kan gjøre stor nytte under umrah. I tillegg til at vi nå er ikke langt unna en oppdatert guide på norsk med praktisk og religiøs informasjon for reisende. Her kommer alle «tips og triks» og erfaringer gjort gjennom flere år til nytte for de som reiser og er usikre på utførelsen av umrah. Mye av fokuset på dette er den praktiske delen rundt umrah som f.eks. hva man skal gjøre om man blir syk og må til sykehuset. Det er lagt inn mye arbeid i dette og målet er at pilegrimsreisende skal få kunne mest mulig ut av denne spirituelle reisen, og hvis dette kan bidra til at opplevelsen kan bli bedre.

Merk : Appen er tilgjengelig på Google Play og snart også tilgjengelig på App Store, og i og med at det er personalisert agenda og melding system må man være registret som reisende hos Mishkaat Norge.